Hoạt động của HĐND các huyện - xã  

Đồng chí Lê Trọng Khôi, PCT HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Điện Biên khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Cập nhật ngày 18/12/2019

HĐND - Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên khóa XX diễn ra trong 2 ngày từ 17-18/12/2019. Tham dự kỳ họp có đồng chí Lê Trọng Khôi, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự kỳ họp và các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Điện Biên.


Theo Chương trình, kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Điện Biên khóa XX sẽ tập trung xem xét, thảo luận, đánh giá các Báo cáo và Dự thảo Nghị quyết như: Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020; thu, chi ngân sách địa phương năm 2019, nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; thông qua Danh mục các dự án đầu tư nguồn vốn bổ sung của tỉnh để khắc phục hậu quả thiên tai; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu đất trạm thu y - Trạm bảo vệ thực vật - Cục thuế tỉnh tại khu vực C17, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất tái định cư còn lại của Dự án 05-06 huyện Điện Biên; bổ sung mức khoán hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình đường giao thông khi thực hiện dồn điền đổi thửa tại các xã trên địa bàn huyện Điện Biên. Đồng thời nghe UBND tỉnh trình Báo cáo tóm tắt công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019, nhiệm vụ năm 2020. Các Ban HĐND huyện thông qua báo cáo thẩm tra các nội dung nêu trên. Nghe UBMTTQVN huyện Thông báo về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền, các kiến nghị của MTTQ với HĐND, UBND huyện; Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục thi hành án dân sự huyện báo cáo kết quả hoạt động năm 2019; nhiệm vụ năm 2020. Bên cạnh đó, HĐND huyện sẽ nghe Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020; Dự thảo Nghị quyết về Tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện; Dự thảo Nghị quyết về Dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2020.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Trọng Khôi - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIV; Thông báo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri của huyện Điện Biên gửi đến sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp và công tác tổ chức kỳ họp. Kỳ họp thứ 12, nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND huyện Điện Biên xem xét, thông qua 11 nghị quyết. Trong đó, có 03 Nghị quyết do Thường trực HĐND huyện trình; 08 nghị quyết do UBND huyện trình. Các nghị quyết thông qua đúng quy trình, đảm bảo theo quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền của HĐND huyện, phù hợp với tình hình thực tế của huyện và là cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện tổ chức triển khai thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2020của huyện, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch chung toàn tỉnh./.

Nguyễn Dung

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Một số kết quả đạt được tại kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Mường Chà
Kỳ họp thứ 10 HĐND TP Điện Biên Phủ khóa V đã thành công tốt đẹp
HĐND TP. Điện Biên Phủ: Giao ban Thường trực HĐND 2 cấp, quý II/2019
Thường trực HĐND huyện Tủa Chùa Tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã
Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND 2 cấp huyện - xã huyện Nậm Pồ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thường trực HĐND thị xã Mường Lay họp chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa XIV
HĐND TP. Điện Biên Phủ: Giao ban Thường trực HĐND 2 cấp, quý III/2018
Thường trực HĐND thị xã Mường Lay giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại xã Lay Nưa
HĐND Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp lần thứ hai, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND thành phố Điện Biên Phủ: Khai mạc kỳ họp thứ 7