Hoạt động của HĐND các huyện - xã  

HĐND thị xã Mường Lay tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XIV

Cập nhật ngày 27/12/2019

HĐND - Ngày 24/12/2019, HĐND Thị xã Mường Lay khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc kỳ họp thứ 9. Các đồng chí: Vũ Duy Luân, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Đình Kiên, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Lò Thị Minh Phượng, TUV, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lò Thị Bích, Phó Trưởng ban VH-XH HĐND tỉnh.


Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, xem xét cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019; thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2019; Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2020; Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt kết quả khá toàn diện, tăng so với cùng kỳ năm 2018. Các nhiệm vụ trọng tâm đề ra cơ bản được thực hiện hoàn thành, các giải pháp điều hành được tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả; Tổng sản lượng lương thực cây có hạt, sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác tăng so với cùng kỳ; giá trị các hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ vận tải hành khách đều tăng so với cùng kỳ. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đảm bảo; trong năm 2019, thị xã đã triển khai kế hoạch điều tra, khảo sát lao động và nhu cầu học nghề của người lao động trên địa bàn; tạo việc làm cho 781 lao động đạt 104,13% kế hoạch; tổ chức đào tạo nghề cho 251 lao động, đạt 100,4% kế hoạch thị xã giao.

Qua báo cáo, Thị xã xác định còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch còn gặp nhiều khó khăn; chưa phát huy hiệu quả trong việc phát triển đàn gia súc, còn xảy ra hiện tượng vi phạm quản lý trật tự đô thị. Năm 2020 thị xã đề ra phương hướng mục tiêu quan trọng đó là: Tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước; chủ động nắm chắc tình hình an ninh trên địa bàn; chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ thị xã Mường Lay lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025...

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đảm bảo các quy định của pháp luật; kỳ họp đã xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND thị xã và biểu quyết thông qua 06 nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng./.

Đỗ Dung

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Nậm Pồ thông qua 07 Nghị quyết quan trọng
Đồng chí Lê Trọng Khôi, PCT HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Điện Biên khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Một số kết quả đạt được tại kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Mường Chà
Kỳ họp thứ 10 HĐND TP Điện Biên Phủ khóa V đã thành công tốt đẹp
HĐND TP. Điện Biên Phủ: Giao ban Thường trực HĐND 2 cấp, quý II/2019
Thường trực HĐND huyện Tủa Chùa Tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã
Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND 2 cấp huyện - xã huyện Nậm Pồ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thường trực HĐND thị xã Mường Lay họp chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa XIV
HĐND TP. Điện Biên Phủ: Giao ban Thường trực HĐND 2 cấp, quý III/2018
Thường trực HĐND thị xã Mường Lay giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại xã Lay Nưa