Hoạt động của HĐND các huyện - xã  

Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Nậm Pồ thông qua 07 Nghị quyết quan trọng

Cập nhật ngày 16/12/2019

HĐND - Từ ngày 12 - 13/2, HĐND huyện Nậm Pồ tổ chức kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo Quốc - an ninh; thu chi ngân sách địa phương năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2020; điều chỉnh một số tuyến địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện; và một số nội dung quan trọng khác. Dự kỳ họp có đồng chí Nhữ Văn Quảng, UVTT, Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh.


Trong năm 2019, huyện Nậm Pồ đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất theo giá thực tế ước đạt hơn 859 tỷ đồng, đạt hơn 101% kế hoạch.  Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt hơn 20 nghìn tấn đạt 102% kế hoạch; lương thực bình quân đầu người ước đạt hơn 367 kg/người/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 15,5 triệu đồng/ người/năm. Tổng đàn gia súc toàn huyện ước đạt gần 62.500 nghìn con, giảm hơn 5 nghìn con so với năm 2018 do Dịch tả lợn Châu Phi; đàn gia cầm đạt trên 165 nghìn con; tăng gần 11 nghìn con so với năm 2018. Huyện có 1/15 xã đạt nông thôn mới; bình quân mỗi xã đạt trên 9 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hơn 3% so với năm 2018. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2019 đạt 6,5 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều biến tích cực, từng bước nâng cao dân trí, chất lượng giáo dục, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quốc phòng - an ninh trong năm qua cơ bản được giữ vững.

Trong năm 2019, HĐND huyện Nậm Pồ tổ chức thành công 03 kỳ họp bất thường, 02 kỳ họp thường lệ; Thường trực HĐND huyện chủ trì giúp HĐND tổ chức 01 cuộc giám sát chuyên đề, tổ chức 03 cuộc giám sát; tham gia, phối hợp giám sát cùng các Ban HĐND huyện… Kết quả năm 2019, Thường trực HĐND huyện đã hoàn thành tốt chương trình công tác đã đề ra.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nhữ Văn Quảng - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh khóa XIV; Thông báo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri của huyện Nậm Pồ đến sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 12, HĐND huyện đã thông qua 07 Nghị quyết: Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2020; phân bổ dự toán NSĐP 2020; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND; Dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2020; Điều chỉnh một số tuyến địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện trên đia bàn huyện; Miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Nậm Pồ Khóa II (nhiệm kỳ 2016 – 2021)./.

Đức Cường

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đồng chí Lê Trọng Khôi, PCT HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Điện Biên khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Một số kết quả đạt được tại kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Mường Chà
Kỳ họp thứ 10 HĐND TP Điện Biên Phủ khóa V đã thành công tốt đẹp
HĐND TP. Điện Biên Phủ: Giao ban Thường trực HĐND 2 cấp, quý II/2019
Thường trực HĐND huyện Tủa Chùa Tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã
Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND 2 cấp huyện - xã huyện Nậm Pồ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thường trực HĐND thị xã Mường Lay họp chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa XIV
HĐND TP. Điện Biên Phủ: Giao ban Thường trực HĐND 2 cấp, quý III/2018
Thường trực HĐND thị xã Mường Lay giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại xã Lay Nưa
HĐND Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp lần thứ hai, nhiệm kỳ 2016 - 2021