Hoạt động của HĐND các huyện - xã  

Một số kết quả đạt được tại kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Mường Chà

Cập nhật ngày 22/12/2019

HĐND - Ngày 16 - 17/12/2019, Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 10, kỳ họp thường lệ cuối năm 2019. Kỳ họp diễn ra trong 1,5 ngày. Các đồng chí: Từ Bá Minh - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Thị Thúy Đương - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Điều - HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện điều hành kỳ họp. Tham dự có các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện.


Tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét 36 báo cáo, 03 thông báo, 04 tờ trình do Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện trình kỳ họp. Các vị đại biểu HĐND huyện đã tập trung thảo luận về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; thu chi NSĐP năm 2019, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; điều chỉnh quyết toán thu, chi NSĐP năm 2018; kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri... Nghe Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh, khoá XIV.

Đồng chí Từ Bá Minh - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Năm 2019, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo các cơ quan phòng, ban của huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh với kết quả 17/18 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu nghị quyết HĐND đề ra, nổi bật như: Sản xuất nông, lâm nghiệp; giá trị sản xuất công nghiệp tăng cao hơn so cùng kỳ năm trước; thu ngân sách trên địa bàn huyện vượt trên 4% so với dự toán; các chương trình, dự án đầu tư, công tác quy hoạch được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được phát triển rộng khắp; Chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, giải quyết việc làm mới, xuất khẩu lao động tiếp tục chuyển biến tích cực. Bộ máy chính quyền cấp huyện, cấp xã được kiện toàn, củng cố. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật được đẩy mạnh; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới Quóc gia được giữ vững. 

Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện đã biểu quyết thông qua 09 Nghị quyết gồm: (1) Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Mường Chà khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (đối với ông Nguyễn Quốc Việt - Nguyên Trưởng phòng Lao động, Thương binh và xã hội; bà Hoàng Thị Biên - Nguyên Trưởng phòng Tư pháp đã được nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Nhà nước); (2) Nghị quyết về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2020; (3) Nghị quyết về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; (4) Nghị quyết về điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; (5) Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; (6) Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020; (7) Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2020; (8) Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề việc quản lý, khai thác khoáng sản năm 2019 - 2020 trên địa bàn huyện Mường Chà; (9) Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 HĐND huyện.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Từ Bá Minh – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong lao động sản xuất, học tập và công tác; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2020 và cả giai đoạn 2016 - 2020./.

Trần Huyền – Phó Ban Pháp chế HĐND huyện

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Kỳ họp thứ 10 HĐND TP Điện Biên Phủ khóa V đã thành công tốt đẹp
HĐND TP. Điện Biên Phủ: Giao ban Thường trực HĐND 2 cấp, quý II/2019
Thường trực HĐND huyện Tủa Chùa Tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã
Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND 2 cấp huyện - xã huyện Nậm Pồ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thường trực HĐND thị xã Mường Lay họp chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa XIV
HĐND TP. Điện Biên Phủ: Giao ban Thường trực HĐND 2 cấp, quý III/2018
Thường trực HĐND thị xã Mường Lay giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại xã Lay Nưa
HĐND Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp lần thứ hai, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND thành phố Điện Biên Phủ: Khai mạc kỳ họp thứ 7
Thường trực HĐND thị xã Mường Lay họp rút kinh nghiệm sau kỳ họp thứ 5 khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021