Hoạt động của HĐND các huyện - xã  

Việc thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn huyện Điện Biên đã đạt nhiều kết quả tích cực

Cập nhật ngày 19/12/2019

HĐND - Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên khóa XX đã thông qua Nghị quyết về Kết quả giám sát chuyên đề "Việc thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn huyện Điện Biên".


Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về "Việc thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn huyện Điện Biên".

Theo Báo cáo: tính đến ngày 30/7/2019, trên địa bàn huyện Điện Biên có 45 HTX đang hoạt động, 07 HTX đang tạm ngừng hoạt động, 05 HTX đang chờ giải thể, 02 HTX đang hoạt động nhưng chưa đăng ký lại. Theo Luật HTX năm 2012 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2013), các HTX thành lập trước ngày 01/7/2013 đều phải đăng ký lại, giải thể hoặc sáp nhập khi không đủ điều kiện thành lập. Theo đó, từ năm 2014 đến nay trên địa bàn huyện có 16/18 HTX đã đăng ký lại; 28 HTX đã giải thể tự nguyện; 04 HTX sáp nhập thành 02 HTX. Các HTX đang hoạt động được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Trung ương như chính sách bồi dưỡng nguồn nhân lực, chính sách ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, chính sách xúc tiến thương mại, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, chính sách hỗ trợ khi gặp khó khăn, thiên tai, dịch bệnh; các chính sách hỗ trợ của tỉnh theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND, ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh Điện Biên như hỗ trợ quy hoạch, cải tạo đồng ruộng, hỗ trợ đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, thuốc bảo vệ thực vật... Việc chuyển đổi HTX theo Luật HTX năm 2012 đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập, tạo việc làm cho người dân, đặc biệt gắn với kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện sớm đạt các tiêu chí theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, hiện nay số lượng HTX trên địa bàn huyện Điện Biên đăng ký hoạt động nhiều nhưng hiệu quả còn hạn chế, phần lớn các HTX nông nghiệp hiệu quả hoạt động thấp; đa số các HTX có quy mô nhỏ, hoạt động sản xuất kinh doanh đơn điệu; nhiều HTX không đóng bảo hiểm xã hội cho thành viên; nhiều HTX đã ngừng hoạt động trong thời gian dài nhưng vẫn chưa giải thể tự nguyện... 

Đồng tình với các nhận định nêu trên, các đại biểu tham dự kỳ họp đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kết quả giám sát chuyên đề "Việc thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn huyện Điện Biên"; đồng thời đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện xem xét ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế tập thể, HTX để cấp ủy cấp huyện, cấp xã làm cơ sở lãnh đạo việc triển khai thực hiện; tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, kiểm tra của cấp ủy, chính quyền, công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của huyện với UBND cấp xã trong quản lý hoạt động của các HTX trên địa bàn; tiếp tục tuyên truyền về kinh tế tập thể, tạo điều kiện để các HTX phát triển với nhiều mô hình kiểu mẫu, mô hình liên kết gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản.../.

Nguyễn Dung

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
HĐND xã Mường Lói khóa XX tổ chức thành công kỳ họp thứ 11
TT HDND huyện Mường Chà: giám sát “việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp hỗ trợ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện”
HĐND huyện Mường Chà: giám sát việc thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện
HĐND thị xã Mường Lay tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XIV
Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Nậm Pồ thông qua 07 Nghị quyết quan trọng
Đồng chí Lê Trọng Khôi, PCT HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Điện Biên khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Một số kết quả đạt được tại kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Mường Chà
Kỳ họp thứ 10 HĐND TP Điện Biên Phủ khóa V đã thành công tốt đẹp
HĐND TP. Điện Biên Phủ: Giao ban Thường trực HĐND 2 cấp, quý II/2019
Thường trực HĐND huyện Tủa Chùa Tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã