Hoạt động giám sát  

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát về giảm nghèo bền vững tại huyện Mường Chà

Cập nhật ngày 31/08/2018

CTTĐT - Tiếp tục chương trình giám sát, ngày 30/8 Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Mùa A Vảng chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Mường Chà về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững. Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Thị Hoa cùng một số ĐBQH tỉnh và lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh.


Theo báo cáo của UBND huyện Mường Chà, mặc dù tỷ lệ hộ nghèo hiện tại là 62,83%, hộ cận nghèo là 9,45% nhưng huyện không nằm trong các huyện nghèo được hưởng các chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính Phủ. Từ năm 2014 đến nay cấp ủy, chính quyền của huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết 76 của Quốc hội, chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ và của tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm bình quân 4%; ý thức tự vươn lên thoát nghèo của một bộ phận nhân dân được cải thiện. Tuy nhiên, một số mục tiêu về số hộ nghèo có nhà kiên cố và bán kiên cố; xã có đường ô tô đến trung tâm xã; xã đạt chuẩn nông thôn mới; số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh; số bác sỹ/vạn dân; số cơ quan, đơn vị, trường học, tổ dân phố bản đạt tiêu chuẩn văn hóa… chưa đạt mục tiêu đề ra. Hiện tại huyện có hơn 10.000 người mù chữ mức độ 2, chiếm khoảng 24% dân số.

Đoàn công tác làm việc với huyện Mường Chà

Đại biểu Lò Thị Luyến, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn công tác thăm HTX sản xuất, kinh doanh dứa Na Sang

Qua các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, thăm một số mô hình giảm nghèo, làm việc với xã Na Sang, Phó trưởng Đoàn ĐBQH Mùa A Vảng cho rằng, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng huyện Mường Chà đã có nhiều cố gắng trong công tác giảm nghèo; nhiều chương trình, dự án, chính sách đã được triển khai, thực hiện cơ bản hiệu quả, kịp thời. Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo của huyện và cấp xã chưa phát huy được vai trò, hoạt động chưa thường xuyên; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; chưa xây dựng được các mô hình giảm nghèo điển hình, hiệu quả; việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ còn khó khăn, chưa xác định được nguồn kinh phí để thực hiện…

Hoa Huyền

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững tại huyện Mường Nhé: Mục tiêu giảm nghèo khó đạt được theo Nghị quyết của Quốc hội
Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát thực địa khu rừng đặc dụng bị chặt phá tại xã Pá Khoang, huyện Điện Biên
Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh giám sát tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường cho người bị oan
Tuần Giáo cần tăng cường thanh tra, kiểm tra tiến độ thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công
Giám sát tình hình thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Mường Ảng
Đoàn ĐBQH giám sát việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công
Giám sát thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công tại C. ty TNHH Xây dựng và Cấp nước Điện Biên
Giám sát việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công
Kế hoạch giám sát Việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015
Báo cáo Kết quả giám sát về Tình hình thự hiện Nghị quyết 494/NQ-UBTVQH13 và bước đầu thực hiện Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13, Pháp lệnh số 05/2012?UBTVQH13 về chính sách ưu đãi người có công với Cách mạng