Hoạt động tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC  
Thông báo việc giải quyết đơn của công dân Nguyễn Văn Vũ, thôn 7b, xã Pom Lót, huyện Điện Biên (04/04/2017)
 
Thông báo việc giải quyết đơn của công dân Đỗ Quang Minh, thôn C17b, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên (04/04/2017)
 
Yêu cầu báo kết quả giải quyết đơn của công dân Bùi Văn Dầu, đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên đến Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ (04/04/2017)
 
Chuyển đơn của ông Hờ Giả Trầu, bản Huổi Cang, xã Pa Ham, huyện Mường Chà đến Chủ tịch UBND huyện Mường Chà (04/04/2017)
 
Chuyển đơn của nhân dân bản Huổi Khương, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ đến Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ (04/04/2017)
 
Chuyển đơn của ông Chá A Di, Vừ A Lềnh, bản Thẩm Táng, xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo đến UBND huyện Tuần Giáo, Chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh (04/04/2017)
 
Chuyển đơn của ông Vừa A Dinh, bản Huổi Cang, xã Pa Ham, huyện Mường Chà đến Chủ tịch UBND huyện Mường Chà (04/04/2017)
 
Chuyển đơn của ông Vừ A Sang, bản Nậm Khum, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé đến chủ tịch UBND huyện Mường Nhé (04/04/2017)
 
Chuyển đơn của ông Tòong Văn Hà, bản Nà Luông, xã Ảng Nưa, huyện Mường Ảng đến Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ (04/04/2017)
 
Chuyển đơn của ông Lò Văn Ánh, bản Na Khoang, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên đến Chủ tịch UBND huyện Điện Biên (04/04/2017)
 
Chuyển đơn của ông Lò Văn Chiếc, đội 14 Bản Phủ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên đến Chủ tịch UBND huyện Điện Biên (04/04/2017)
 
Chuyển đơn của ông Vừa A Mua, Vàng A Dơ, bản xi ma 2, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé đến Trưởng công an huyện Mường Nhé (04/04/2017)
 
Chuyển đơn của nhân dân bản Mường Toong, 1,2,3 xã Mường Toong, huyện Mường Nhé đến Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên (04/04/2017)
 
Chuyển đơn của nhân dân bản Búng Báng, xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông đến UBND huyện Điện Biên Đông (04/04/2017)
 
Chuyển đơn của ông Lường Văn Sin, bản Lịch Nưa, xã Nặm Lịch, huyện Mường Ảng đến Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng (04/04/2017)
 
1