Hoạt động giám sát  

Đoàn ĐBQH giám sát việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công

Cập nhật ngày 20/03/2015 08:28:42 AM - Lượt xem: 18

Ngày 28/7, Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh do đồng chí Lò Văn Muôn, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đã có buổi làm việc với Công ty TNHH quản lý thuỷ nông Điện Biên và Công ty Cổ phần giống nông nghiệp Điện Biên về việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.


Tại buổi làm với với Công ty TNHH quản lý thuỷ nông Điện Biên: Trong thời gian qua, để tái cấu trúc, sắp xếp lại hoạt động trong giai đoạn hiện nay, công ty luôn cố gắng đảm bảo diện tích tưới tiêu trong hợp đồng không để hạn, úng xảy ra; quản lý, tu sửa, bảo vệ các công trình hồ, đập, kênh mương an toàn; sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư cho các công trình, sửa chữa, nâng cấp các công trình đưa vào sử dụng phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp; bảo toàn và phát triển vốn, tạo công ăn việc làm ổn định cho cán bộ công nhân viên. Hiện tại, công ty đang quản lý 11 hồ chứa nước trên địa bàn, luôn đảm bảo nước tưới tiêu cho hơn 8.200ha đất sản xuất; sửa chữa các công trình bằng nguồn vốn vay ưu đãi để kiên cố hoá 34 tuyến kênh cấp II với tổng chiều dài 114km, tổng kinh phí đầu tư trên 76  tỷ đồng.

c
Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh giám sát tại Công ty Cổ phần giống nông nghiệp Điện Biên

Đối với Công ty Cổ phần giống nông nghiệp Điện Biên, ngay sau khi cổ phần hóa, công ty đã sớm ổn định tổ chức, nhân sự, duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống cho người lao động và có những đóng góp thiết thực cho ngân sách địa phương. Doanh nghiệp đã huy động vốn bằng vay ngân hàng và vay cổ đông, cá nhân với tổng dư nợ bình quân khoảng 25 tỷ đồng với lãi suất do Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT áp dụng năm 2011 là 1,8%/tháng, năm 2013 là 1,2%/tháng. Việc huy động vốn của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn như hạn mức tín dụng thấp, lãi suất cao do doanh nghiệp không có tài sản thế chấp. Doanh thu chủ yếu là bán hàng theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước chiếm 80%, năm 2011 doanh thu đạt hơn 51 tỷ đồng, năm 2013 đạt hơn 47 tỷ đồng, trong 6 tháng đầu năm doanh thu của công ty đạt 38,5 tỷ đồng. Với thế mạnh sản xuất giống tại chỗ nên hàng năm, công ty đã chủ động được 75 - 80% lượng giống cho sản xuất nông nghiệp.

Phát biểu tại các buổi làm việc, đồng chí Lò Văn Muôn, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của 2 công ty sau khi sắp xếp, cổ phần hóa. Đồng chí đề nghị các công ty cần nghiên cứu, tìm giải pháp phát huy hiệu quả những tài sản hiện có, khắc phục những khó khăn, vướng mắc để phát triển kinh doanh. Đồng thời quan tâm đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên. Bên cạnh đó phải chủ động hơn trong việc khai thác, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu về giống của nhân dân. Mặt khác, các đơn vị cũng phải quan tâm xây dựng, phát huy tốt hiệu quả sử dụng các công trình thuỷ lợi giúp người dân đảm bảo tưới tiêu, ổn định sản xuát nông nghiệp tại địa phương./.

 

Tuấn Trung - Đài PTTH tỉnh

 

 


Tin liên quan
Giám sát thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công tại C. ty TNHH Xây dựng và Cấp nước Điện Biên
Giám sát việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công
Kế hoạch giám sát Việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015
Báo cáo Kết quả giám sát về Tình hình thự hiện Nghị quyết 494/NQ-UBTVQH13 và bước đầu thực hiện Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13, Pháp lệnh số 05/2012?UBTVQH13 về chính sách ưu đãi người có công với Cách mạng