Hoạt động giám sát  

Giám sát thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công tại C. ty TNHH Xây dựng và Cấp nước Điện Biên

Cập nhật ngày 20/03/2015

Tiếp tục chương trình giám sát “Việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015”, sáng nay (25/7), Đoàn ĐBQH tỉnh do ông Lò Văn Muôn, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đã có buổi làm việc về vấn đề này tại Công ty TNHH Xây dựng và Cấp nước Điện Biên.


 

vTrong những năm qua, quy mô của Công ty TNHH Xây dựng và Cấp nước Điện Biên ngày một phát triển. Năm 2005, vốn chủ sở hữu của đơn vị là 61,2 tỷ đồng thì đến nay, vốn của đơn vị đã hơn 300 tỷ đồng (tăng gần 500%). Khối lượng nước thương phẩm năm 2005 đạt 1,6 triệu m3, đến nay đạt gần 4,2 triệu m3. Khách hàng sử dụng nước năm 2005 là 7.000 khách hàng, đến nay là 19.000 khách hàng (tăng 270%).

Trong giai đoạn từ 2011 – 2014, Công ty đã chủ động đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất nước sạch cho khu vực chợ Bản Phủ, thị trấn Mường Ảng. Hiện tại, Công ty đang thực hiện đầu tư giai đoạn II của Nhà máy nước Điện Biên Phủ, nâng công suất cấp nước từ 8000m3/ngày đêm lên 16.000m3/ngày đêm bằng nguồn vốn ODA và vốn của Nhà nước cấp, nhằm đáp ứng nhu cầu nước sạch ngày một tăng của người dân, góp phần ổn đinh an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cổ phần hóa là chủ trương đúng đắn, thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc huy động và sử dụng nguồn vốn đầu tư sản xuất kinh doanh. Trong những năm qua, Công ty đã chủ động tự đầu tư công nghệ máy móc hiện đại để sản xuất và cung cấp nước sạch, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng; đa số các dự án đều thực hiện thanh quyết toán đảm bảo thời gian quy định; việc sử dụng nguồn vốn vay ODA góp phần tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho doanh nghiệp song có ảnh hưởng đến tiến độ cổ phần hóa.

Thay mặt Đoàn ĐBQH, ông Lò Văn Muôn chia sẻ với những khó khăn của Công ty và đề nghị Công ty cần xác định rõ định hướng cổ phần hóa, đề ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa để hoàn thành cổ phần hóa theo đúng lộ trình; đồng thời bổ sung, làm rõ những ý kiến, kiến nghị gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh để tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước cho phù hợp.

Theo dienbientv.vn

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Giám sát việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công
Kế hoạch giám sát Việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015
Báo cáo Kết quả giám sát về Tình hình thự hiện Nghị quyết 494/NQ-UBTVQH13 và bước đầu thực hiện Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13, Pháp lệnh số 05/2012?UBTVQH13 về chính sách ưu đãi người có công với Cách mạng