Hoạt động giám sát  

Báo cáo Kết quả giám sát về Tình hình thự hiện Nghị quyết 494/NQ-UBTVQH13 và bước đầu thực hiện Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13, Pháp lệnh số 05/2012?UBTVQH13 về chính sách ưu đãi người có công với Cách mạng

Cập nhật ngày 30/10/2014 08:23:07 AM - Lượt xem: 12

Xem tài liệu  


Tin liên quan