Ban Pháp chế  

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Nậm Pồ: Hơn 50% cán bộ chuyên trách chưa có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên

Cập nhật ngày 26/03/2015

Ngày 25/3, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp tục giám sát “Việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã” trên địa bàn huyện Nậm Pồ.


c
Lãnh đạo huyện Nậm Pồ kiến nghị với đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh

 

Nậm Pồ là huyện mới được thành lập nên còn gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, cán bộ chuyên trách và không chuyên trách cấp xã, bản. Qua thống kê, hiện nay, toàn huyện có 166 cán bộ chuyên trách, gần 180 công chức, gần 570 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, bản. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách trên toàn huyện không đồng đều, hơn 50% cán bộ chuyên trách chưa có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên.

UBND huyện Nậm Pồ đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và chuẩn về chuyên môn để đáp ứng được nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Về tiêu chuẩn cán bộ; công tác tuyển dụng cán bộ, công chức; việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và chi trả phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, bản được thực hiện theo đúng chế độ hiện hành, đảm bảo quyền lợi của cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, bản.

Tại buổi giám sát, huyện đã có nhiều ý kiến, kiến nghị với đoàn giám sát về việc có những chính sách đặc thù trong việc tuyển dụng, đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức và phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, bản của huyện để nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở.

Các đề xuất, kiến nghị của huyện đã được đoàn giám sát tổng hợp để chuyển đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trong đợt này, Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng đã tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách tại xã Phìn Hồ huyện Nậm Pồ./.

Theo ĐienBienTV

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Báo cáo Thẩm tra tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định mức vận động đóng góp quỹ quốc phòng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Giám sát thực hiện Nghị định 152 của Chính Phủ về khu vực phòng thủ huyện Mường Ảng
Báo cáo kết quả giám sát Công tác thi hành án hình sự từ năm 2011 - 2013