Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII  

Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII

Cập nhật ngày 17/10/2014

Ông LÂM VĂN NĂM
Năm sinh:1958
Quê quán: Xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
Đại học Văn hóa, Cao cấp lý luận chính trị
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên
Nơi ứng cử: Huyện Điện Biên
Điện thoại:

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII