Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII  

Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII

Cập nhật ngày 17/10/2014 17:06:44 PM - Lượt xem: 28

Ông LÒ VĂN MỪNG
Năm sinh: 1965
Quê quán: Phường Na Lay, thị xã Mường Lay
Dân tộc: Thái
Đại học Tài chính - Kế toán, Cao cấp lý luận chính trị
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên
Trưởng Ban Pháp chế  
Nơi ứng cử: Huyện Mường Nhé
Điện thoại:

 


Tin liên quan
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII