Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII  

Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII

Cập nhật ngày 17/10/2014

Bà LÒ THỊ LUYẾN
Năm sinh:1974
Quê quán: Xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Dân tộc: Thái
Đại học Lâm nghiệp - Xây dựng chính quyền Nhà nước, Cao cấp lý luận chính trị
Tỉnh ủy viên. Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Phó Ban VH - XH
Nơi ứng cử: Huyện Điện Biên
Điện thoại:

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII