Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII  

Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII

Cập nhật ngày 17/10/2014

Ông NGUYỄN HỮU KHỞI

Năm sinh: 1962
Quê quán: Xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Dân tộc: Kinh
Đại học Kế toán - Tài chính, Cao cấp lý luận chính trị
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên
Nơi ứng cử: Huyện Tuần Giáo
Điện thoại:

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII