Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII  

Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII

Cập nhật ngày 17/10/2014

Ông PỜ CHÍ LÌNHNăm sinh: 1971
Quê quán: Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé
Dân tộc: Hà Nhì
Cao đẳng Quân sự
Trung tá, chính trị viên phó, kiêm chủ nhiệm chính trị Ban chỉ huy quân sự huyện  Mường Nhé
Thành viên Ban Dân tộc
Nơi ứng cử: Huyện Mường Nhé
Điện thoại:

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII