Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII  

Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII

Cập nhật ngày 17/10/2014

Ông GIÀNG TRÙNG LẦU
Năm sinh: 1962
Quê quán: Xã Tỏa Tình, Huyện Tuần Giáo
Dân tộc: Mông
Cử nhân Luật, Cử nhân chính trị Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tuần Giáo
Thành viên Ban Pháp chế
Nơi ứng cử: Huyện Tuần Giáo
Điện thoại:

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII