Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII  

Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII

Cập nhật ngày 17/10/2014

Ông TAO VĂN KHỨNNăm sinh: 1947
Quê quán: Xã Chà Nưa, huyện Mường Chà
Dân tộc: Thái
Cao cấp chỉ huy, tham mưu binh chủng hợp thành, Cao cấp lý luận chính trị
Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh
Thành viên Ban Pháp chế
Nơi ứng cử: Huyện Điện Biên Đông
Điện thoại:

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII