Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII  

Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII

Cập nhật ngày 17/10/2014

Ông HẠNG NHÈ LY
Năm sinh: 1968
Quê quán: Xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Dân tộc: Mông
Đại học Kinh tế, Trung cấp lý luận chính trị
Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ
Thành viên Ban Dân tộc
Nơi ứng cử: Huyện Mường Chà
Điện thoại:

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII