Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII  

Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII

Cập nhật ngày 17/10/2014

Bà LẦU THỊ MẠINăm sinh: 1964
Quê quán: Xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông
Dân tộc: Mông
Cử nhân lịch sử Đảng, Cử nhân chính trị
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
Nơi ứng cử: Huyện Mường Ảng
Điện thoại:

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII