Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII  

Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII

Cập nhật ngày 17/10/2014

Ông LÊ TRỌNG KHÔI
Năm sinh:1963
Quê quán: Xã Xuân Quang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
Dân tộc: Kinh
Đại học Thủy lợi, Cử nhân chính trị
Tỉnh ủy viên, Ủy Viên Thường Trực, Trưởng Ban KT - NS, HĐND tỉnh Điện Biên
Nơi ứng cử: Huyện Điện Biên
Điện thoại:

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII