Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII  

Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII

Cập nhật ngày 17/10/2014

Ông PHẠM ĐỨC HIỂN
Năm sinh:1957
Quê quán: Xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Dân tộc: Kinh
Đại học Nông nghiệp, Cao cấp lý luận chính trị
Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Nơi ứng cử: Huyện Tuần Giáo
Điện thoại:

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII