Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII  

Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII

Cập nhật ngày 17/10/2014

Ông HOÀNG TIẾN DŨNG
Năm sinh: 1958
Quê quán: Xã Hồng Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Dân tộc: Tày
Đại học Thủy Lợi, Cử nhân chính trị Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư

Tỉnh ủy viên; Giám đốc sở kế hoạch và đầu tư

Nơi ứng cử: Huyện Điện Biên Đông
Điện thoại:

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII