Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII  

Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII

Cập nhật ngày 17/10/2014

Ông HOÀNG THANH HẢI
Năm sinh:1971
Quê quán: Phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ
Kỹ Sư Lâm nghiệp, Cao cấp lý luận chính trị
 Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên
Thành viên Ban KT -  NS
Nơi ứng cử: Thành phố Điện Biên Phủ
Điện thoại:

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII