Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII  

Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII

Cập nhật ngày 17/10/2014

Bà GIÀNG THỊ HOA
Năm sinh:1965
Quê quán: Xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo
Dân tộc: Mông
Cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị
Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Nơi ứng cử: Huyện Mường Nhé

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII