Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII  

Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII

Cập nhật ngày 17/10/2014

Bà THÀO THỊ DUNG


à THÀO THỊ DUNG

Năm sinh: 1968
Quê quán: Xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa
Dân tộc: Mông
 Đại học Tài chính - Kế toán,  Cao cấp lý luận chính trị
Phó giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT thành phố Điện Biên Phủ
Thành viên Ban KT - NS
Nơi ứng cử: Tp  Điện Biên Phủ
Điện thoại:

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII