Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII  

Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII

Cập nhật ngày 17/10/2014

Ông NGUYỄN VÂN CHƯƠNG
Năm sinh: 1958
Quê quán: xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Dân tộc: Kinh
Công nhân kỹ thuật cơ điện, Cao cấp lý luận chính trị
Trưởng Ban VH - XH
Nơi ứng cử: Huyện Tủa Chùa
Điện thoại:

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII