Hoạt động giám sát  

Tổ giám sát số 2, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh kiểm tra thực địa các công trình, dự án tại huyện Tủa Chùa

Cập nhật ngày 09/10/2021

HĐND - Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, ngày 5/10, Tổ giám sát số 2, đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn và các đồng chí thành viên trong đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế các công trình, dự án.


Theo chương trình thống nhất với UBND huyện Tủa Chùa, tổ giám sát đi kiểm tra thực tế tại một số công trình, dự án đã được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn  đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ và vối đối ứng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn huyện: (1) Đoạn đường dân sinh Đèo gió - Vàng Chua đến Km2 đường Trung Thu – Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên; (2) Nước sinh hoạt các bản lân cận và trung tâm xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa; (3) Trường Mầm Non Lao Xả Phình; (4) Đường Củ Dỉ Sang – Lầu Câu Phình (xã Lao Xả Phình), huyện Tủa Chùa; (5) dự án bố trí dân cư vùng thiên tai bản hột, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên; (6) Thủy nông Na Ỏm, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa; (7) Trạm y tế xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Qua kiểm tra, Tổ giám sát đề nghị các đơn vị chủ đầu tư làm rõ các nội dung liên quan đến quy mô, mục tiêu đầu tư, tổng mức đầu tư công trình dự án; công tác bố trí vốn, công tác quyết toán dự án hoàn thành, chất lượng công trình ngoài thực địa. Tổ giám sát cũng khảo sát ý kiến của các đơn vị, tổ chức và cộng đồng dân cư thụ hưởng các công trình về: Hiệu quả sử dụng sau đầu tư các công trình; tác động tích cực của dự án, công trình đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đời sống, sinh hoạt và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; công tác quản lý, bảo vệ và duy tu, sửa chữa các công trình của các đơn vị thụ hưởng; nhìn chung các công trình, dự án sau đầu tư đều đã phát huy hiệu quả./.

Tin, ảnh: Thúy Chinh

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Mường Nhé cần làm tốt hơn nữa công tác khảo sát, lập dự án đầu tư
HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tổ công tác số 1, Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát một số công trình, dự án đầu tư tại huyện Mường Nhé
Xã Huổi Lèng xác định việc thực hiện dân chủ là nhiệm vụ quan trọng
Huyện Mường Nhé: Bình quân các xã đều đạt trên 9/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới
Kịp thời tham mưu những chính sách, chương trình hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với phát triển nguồn nhận lực của tỉnh
HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh
Tỉnh cần quan tâm phát triển các làng nghề thủ công truyền thống
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ
Cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong hoạt động tiếp công dân