Hoạt động giám sát  

Cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong hoạt động tiếp công dân

Cập nhật ngày 22/05/2020 09:11:33 AM - Lượt xem: 6

HĐND - Tiếp tục chương trình giám sát “Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh” giai đoạn 2016 – 2020; ngày 20/5, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh. Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Trọng Khôi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.


Theo báo cáo đánh giá của UBND tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh đã tiếp 7.210 lượt công dân; trong đó tiếp thường xuyên 5.710 lượt, tiếp định kỳ 1.356 lượt, đột xuất là 144 lượt. Nội dung khiếu nại gửi đến các cơ quan hành chính nhà nước chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai với các nội dung có liên quan đến việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, giải quyết tranh chấp đất ở, đất nương, đất nông nghiệp. Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, toàn tỉnh đã tiếp nhận 625 đơn, gồm 293 đơn khiếu nại và 332 đơn tố cáo; trong đó, đơn đủ điều kiện xem xét giải quyết là 432/625 (chiếm 69%). Trong giai đoạn đã giải quyết 122/137 vụ khiếu nại, 75/76 vụ tố cáo...

Nhìn chung, công tác tiếp công dân đã có sự đổi mới rõ nét, đội ngũ công chức tiếp công dân cơ bản đã được kiện toàn và nâng cao chất lượng; tích cực, chủ động trong việc tham mưu xử lý đơn của công dân. Quá trình tiếp công dân tại Trụ sở, địa điểm tiếp công dân tại các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, sâu sát, đảm bảo yêu cầu về tiếp nhận thông tin kịp thời, đầy đủ từ người dân. Công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực; UBND các cấp, các ngành đã xác định việc giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm, từ đó đã tích cực triển khai thực hiện cơ bản đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, đảm bảo về thời gian, thời hạn, thời hiệu, đúng thẩm quyền, công khai, khách quan trong thẩm tra, xác minh; việc đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại đã được quan tâm, chú trọng. Khi giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có sự linh hoạt áp dụng nhiều biện pháp phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương, cơ sở; đặc biệt công tác hòa giải đã phát huy tác dụng thiết thực, góp phần giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, những vụ việc, mâu thuẫn mới phát sinh trong Nhân dân. Nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành phối hợp, tập trung giải quyết ngay từ cơ sở không để phát sinh thành “điểm nóng”.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, làm rõ một số tồn tại, hạn chế, đó là: Một số cơ quan, đơn vị chưa chú trọng đến việc tiếp công dân của người đứng đầu; việc tiếp công dân định kỳ tại một số nơi chưa đảm bảo đúng quy định của Luật tiếp công dân, chưa bố trí được phòng tiếp công dân riêng, chưa niêm yết nội quy phòng tiếp dân, chưa bố trí công chức chuyên trách làm công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo hiệu quả chưa cao. Chất lượng công chức làm công tác tiếp công dân tại một số xã chưa đáp ứng được yêu cầu, thiếu tinh thần trách nhiệm. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân tuy đã được quan tâm nhưng hiệu quả chưa cao. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo có nơi chưa nghiêm túc, không đảm bảo thời gian, chất lượng hạn chế. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật dữ liệu về tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, chưa phát huy hiệu quả. Sổ theo dõi tiếp công dân; sổ theo dõi đơn thư khiếu nại, tố cáo tại một số đơn vị chưa đầy đủ, có tẩy xóa, sửa chữa, hồ sơ lưu chưa khoa học…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá và tiếp thu những tồn tại, hạn chế do đoàn giám sát chỉ ra; đồng thời kiến nghị HĐND, UBMTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục tăng cường chức năng giám sát với mong muốn các vụ việc khiếu kiện được giải quyết dứt điểm từ cơ sở, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định việc tiếp công dân; giải quyết đơn là nhiệm vụ quan trọng, nếu làm tốt sẽ đem lại hiệu quả đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước, góp phần tích cực vào sự  phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn an ninh trên địa bàn. Đồng chí đề nghị HĐND, UBND các cấp tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu trong hoạt động tiếp công dân theo quy định tại Điều 18, Luật Tiếp công dân và Điều 4, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 15/8/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân./.

Tin, ảnh: Đỗ Dung

 

 


Tin liên quan
Tiêp tục kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông dân tộc bán trú
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chuyên đề năm 2020 tại các huyện trên địa bàn tỉnh
Bảo hiểm Xã hội huyện Tủa Chùa với công tác mở rộng, phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp
Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Điện Biên Phủ cần tích cực tham mưu cho tỉnh giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của người dân
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Mường Ảng và Tủa Chùa
Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại trường Cao đẳng Sư phạm và Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Huyện Mường Chà: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí kinh phí cho việc đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ
HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Tủa Chùa và huyện Mường Ảng
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Mường Nhé