Hoạt động giám sát  

HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cập nhật ngày 07/10/2021

HĐND - Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND, ngày 25/8/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về thành lập đoàn giám sát “việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIV về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn đối ứng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”, chiều ngày 04/10, Đoàn giám sát do đồng chí Lò Văn Phương – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí thành viên trong Đoàn.


Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Điện Biên đã được giao tổng vốn đầu tư công trung hạn là 10.040.095 triệu đồng, trong đó: Vốn trong nước là 8.534.243 triệu đồng, vốn nước ngoài 1.505.852 triệu đồng (bao gồm 263.774 triệu đồng vốn nước ngoài của Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và Chương trình 135). Số vốn đã giải ngân là 9.351.601 triệu đồng, đạt 93,14% kế hoạch.

Tại buổi giám sát, Đoàn đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc tham mưu, tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ về lập, thẩm định, phê duyệt, giao và triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định liên quan. Tuy nhiên, thành viên trong đoàn cũng đã chỉ ra một số hạn chế và đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư giải trình, làm rõ thêm một số nội dung: Việc bố trí vốn cho dự án Hồ chứa nước Ẳng Cang, dự án đường nội thị giai đoạn I huyện Mường Ảng; dự án trường Trung học phổ thông huyện Nậm Pồ; tình hình thực hiện đấu thầu các công trình, dự án; giải pháp giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản; công tác tham mưu cơ cấu bố trí vốn trái phiếu Chính phủ; công tác theo dõi, thanh tra, kiểm tra kế hoạch đầu tư công hàng năm; thời gian thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án; các tiêu chí phân bổ nguồn vốn sổ xố kiến thiết,...

Kết luận cuộc giám sát, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Phương đánh giá cao công tác tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ và vốn đối ứng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020. So với giai đoạn trước, việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn đã từng bước khắc phục được việc đầu tư dàn trải, nợ đọng xây dựng cơ bản giảm nhiều; đầu tư công đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí đề nghị trong giai đoạn 2021 – 2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần chủ động, tích cực tham mưu thực hiện bố trí vốn đầu tư công bám sát các nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh; hạn chế điều chỉnh bố trí vốn; hạn chế sai phạm trong thực hiện các công trình dự án; nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu, hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh./.

Tin, ảnh: Thúy Chinh

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Tổ công tác số 1, Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát một số công trình, dự án đầu tư tại huyện Mường Nhé
Xã Huổi Lèng xác định việc thực hiện dân chủ là nhiệm vụ quan trọng
Huyện Mường Nhé: Bình quân các xã đều đạt trên 9/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới
Kịp thời tham mưu những chính sách, chương trình hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với phát triển nguồn nhận lực của tỉnh
HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh
Tỉnh cần quan tâm phát triển các làng nghề thủ công truyền thống
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ
Cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong hoạt động tiếp công dân
Tiêp tục kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông dân tộc bán trú
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chuyên đề năm 2020 tại các huyện trên địa bàn tỉnh