Hoạt động giám sát  

Tổ công tác số 1, Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát một số công trình, dự án đầu tư tại huyện Mường Nhé

Cập nhật ngày 07/10/2021

HĐND - Thực hiện chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về "Việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIV về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn đối ứng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020". Ngày 5/10, Tổ công tác số 1, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát thực địa một số công trình, dự án đầu tư trên địa bàn huyện Mường Nhé.


Dự án đường Quảng Lâm - Huổi Lụ - Pá Mỳ được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư năm 2017, với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương (Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng tỉnh Điện Biên). Dự án do Ban Quản lý các công trình giao thông tỉnh quản lý, điều hành; tuyến đường có chiều dài 21,3km; thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 - 2022 (năm 2018 chuẩn bị đầu tư). Hiện nay, dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và mở tuyến được 6km (giai đoạn 1) và phấn đấu đến tháng 10/2021 hoàn thành việc giải phóng mặt bằng cả tuyến. Đối với Dự án Thủy lợi Huổi Khon, xã Nậm Kè được đưa vào sử dụng năm 2020 do UBND huyện Mường Nhé làm chủ đầu tư; dự án thủy lợi Nà Mường, xã Mường Toong được đưa vào sử dụng năm 2019, do Ban QLDA các công trình huyện Mường Nhé làm chủ đầu tư. Đến nay, cả hai công trình đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả, diện tích tưới đảm bảo theo mục tiêu của đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình đưa vào sử dụng tại công trình thủy lợi Huổi Khon còn tồn tại một số bất cập, như: Tổng mức đầu tư công trình thấp (3.000 triệu đồng) dẫn dến quy mô của đập đầu mối thấp chưa phù hợp, tuyến kênh 1.822,2m thấp và không có độ dốc (chênh lệnh từ đầu kênh đến cuối kênh 1m), nắp kênh bố trí được 485m/1.822,2m vì vậy khi nước lũ tràn vào bị vùi lấp.

Qua kiểm tra, giám sát, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Phương đề nghị Ban Quản lý các công trình giao thông tỉnh tích cực phối hợp với UBND huyện Mường Nhé đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường Quảng Lâm - Huổi Lụ - Pá Mỳ; đồng thời, ghi nhận kiến nghị, đề xuất của Ban về việc kiên cố hóa 02 vị trí vượt dòng lớn bằng nguồn vốn dự phòng. Đề nghị UBND huyện Mường Nhé kiểm tra, rà soát công trình thủy lợi Huổi Khon; khắc phục tình trạng đất cát vùi lấp những đoạn kênh bị vùi lấp; đồng thời, có phương án khắc phục, nâng đập đầu mối lên cao để phát huy tối đa hiệu quả công trình.

Sau khi đi giám sát thực tế, Đoàn giám sát đã đến thăm mô hình chăn nuôi tập trung tại xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé./.

Tin, ảnh: Đức Cường

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Xã Huổi Lèng xác định việc thực hiện dân chủ là nhiệm vụ quan trọng
Huyện Mường Nhé: Bình quân các xã đều đạt trên 9/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới
Kịp thời tham mưu những chính sách, chương trình hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với phát triển nguồn nhận lực của tỉnh
HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh
Tỉnh cần quan tâm phát triển các làng nghề thủ công truyền thống
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ
Cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong hoạt động tiếp công dân
Tiêp tục kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông dân tộc bán trú
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chuyên đề năm 2020 tại các huyện trên địa bàn tỉnh
Bảo hiểm Xã hội huyện Tủa Chùa với công tác mở rộng, phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp