Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XV  

Đại biểu Thào A Của

Cập nhật ngày 01/06/2021

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV


Họ tên: Thào A Của

Ngày, tháng năm sinh: 29/8/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Chỉ huy Quản lý

Học hàm, học vị: Không

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Bộ đội, Đại tá, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có): 29/12/1991

Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026); Đại biểu HĐND huyện Điện Biên khóa XX (nhiệm kỳ 2016-2021)

Nơi ứng cử: Huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại biểu Lò Văn Cương
Đại biểu Lỳ Thị Phương Diện
Đại biểu Mùa Thị Dính
Đại biểu Đinh Bảo Dũng
Đại biểu Giàng Thị Duyên
Đại biểu Nguyễn Tiến Đạt
Đại biểu Lê Thành Đô
Đại biểu Nguyễn Phú Đức
Đại biểu Lê Thanh Hà
Đại biểu Chử Thị Hải