Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XV  

Đại biểu Lê Trọng Khôi

Cập nhật ngày 01/06/2021

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV


Họ tên: Lê Trọng Khôi

Ngày, tháng năm sinh: 07/6/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Thủy lợi

Học hàm, học vị: Không

Trình độ Lý luận chính trị: Cử nhân

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: Hội Nông dân tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có): 28/4/1990

Là đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIII (nhiệm kỳ 2011-2016); khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021); khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026)

Nơi ứng cử: Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại biểu Ngôn Ngọc Khuê
Đại biểu Nguyễn Quang Lâm
Đại biểu Cao Thị Tuyết Lan
Đại biểu Lưu Trọng Lư
Đại biểu Lò Thị Luyến
Đại biểu Giàng Thị Mai
Đại biểu Lò Văn Mừng
Đại biểu Lê Hoài Nam
Đại biểu Vùi Văn Nguyện
Đại biểu Lương Thị Hồng Nhung