Thường trực HĐND tỉnh  

Các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát các lĩnh vực liên quan đã được các cơ quan giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh

Cập nhật ngày 10/06/2020

HĐND - Sáng 09/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp giải trình về các nội dung: (1) Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cộng đồng thôn, bản, cá nhân và thanh toán góp đất trồng cao su trên địa bàn tỉnh. (2) Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử. Công tác quản lý an toàn thông tin mạng; việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí trên địa bàn. Các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Trọng Khôi, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.


Toàn cảnh phiên họp

Tham dự phiên họp có đồng chí Lê Thành Đô, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Lò Văn Tiến, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nội vụ; Thông tin và Truyền thông; Công ty cổ phần cao su Điện Biên; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh và các đại biểu dự họp trực tuyến tại 10 điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Giải trình các nội dung liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cộng đồng thôn, bản, cá nhân và thanh toán góp đất trồng cao su trên địa bàn tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Cổ phần cao su Điện Biên, Công ty Cổ phần cao su Mường Nhé và Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo đã làm rõ câu hỏi của các đại biểu về số liệu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương có sự chênh lệch khá lớn; trách nhiệm trong việc chậm trễ thanh toán tiền góp đất trồng cao su cho người dân; công tác quản lý nhà nước về năng suất, sản lượng mủ cao su; chênh lệch về mức giá thanh toán cho người dân góp đất trồng cao su giữa các địa phương trong tỉnh; giải pháp để nâng cao thu nhập đảm bảo quyền lợi cho người dân góp đất trồng cao su…

Giám đốc Sở Tài chính Hà Quang Trung, trả lời câu hỏi giải trình của đại biểu tại phiên họp

Đối với nhóm vấn đề việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và công tác quản lý an toàn thông tin mạng có 15 câu hỏi các đại biểu đề nghị làm rõ một số vấn đề như: việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa liên thông; việc phát hành văn bản điện tử, chữ ký số còn bất cập; việc tổ chức các hội nghị trực tuyến vẫn còn quá ít; một số chỉ tiêu về quy hoạch báo chí còn thấp, chưa đạt như: tự chủ báo chí, xây dựng trung tâm báo chí; việc tổ chức họp báo thường kỳ của tỉnh chưa được thực hiện; việc triển khai thực hiện Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về “quy định loại phương tiện, hình thức và mức hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện Dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên”. Các đại biểu cũng đề nghị làm rõ một số cơ quan đơn vị chưa thực hiện tốt việc xử lý hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, chưa phát sinh hồ sơ trên Cổng dịch vụ công; vấn đề đảm bảo an toàn thông tin của tỉnh; giải pháp bố trí vốn trong thời gian tới để thực hiện đầu tư xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh…

Các câu hỏi của các đại biểu đã được Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông, Sở Tài chính trả lời làm rõ như: Nguyên nhân việc chưa cấp chứng thư số, chữ ký số cho các cơ quan lên chưa thực hiện được việc lưu thông hồ sơ, văn bản trên môi trường mạng; các giải pháp trong thời gian tới được Sở Thông tin và Truyền thông xác định như nâng cấp hệ thống phần mềm hồ sơ công việc, xây dựng hạ tầng chia sẻ dự liệu, giao nhận văn bản qua hệ thống điện tử, giải quyết các vấn đề về lưu trữ tài liệu điện tử, bảo mật thông tin. Những khó khăn về tính tự chủ của các cơ quan báo chí của tỉnh hiện nay, kế hoạch bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, xây dựng Chính quyền điện tử… đã được Giám đốc Sở Tài chính, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh trả lời làm rõ tại phiên họp.

Kết luận phiên giải trình, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc, nghiên cứu, tham gia đặt câu hỏi của các đại biểu; ghi nhận và đánh giá cao trách nhiệm giải trình của Giám đốc các Sở, ngành và Thủ trưởng các cơ  quan, đơn vị, địa phương liên quan đã làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm đặt câu hỏi tại phiên họp. Đối với các nội dung giải trình, đồng chí đề nghị thời gian tới, trên cơ sở các ý kiến giải trình các sở, ngành, địa phương tăng cường thực hiện, giải quyết vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thanh toán góp đất trồng cao su, đảm bảo quyền lợi cho người dân góp đất và cần thanh toán kịp thời, minh bạch các khoản cho người dân. Đối với công tác quản lý thông tin, hoạt động báo chí trên địa bàn, đồng chí đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước đối với thông tin truyền thông; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nâng cao chất lượng các cuộc giao ban báo chí, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin báo chí. Đề nghị các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi giám sát các lĩnh vực liên quan đã được các cơ quan giải trình; UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương sớm khắc phục những tồn tại hạn chế đã được các đại biểu chỉ ra tại phiên họp giải trình, đồng thời phối hợp với Công ty cao su Điện Biên khẩn trương thực hiện triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết quyền lợi của các tập thể, cá nhân góp đất trồng cao su, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su tại Điện Biên./.

Tin, ảnh; Lê Hùng

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Thường trực HĐND tỉnh xem xét các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề tại h. Mường Nhé, tx. Mường Lay và Thanh tra tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Nhé sơ kết 05 năm thực hiện việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trọng Khôi thăm và chúc Tết một số cơ quan, đơn vị và gia đình chính sách trên địa bàn huyện Điện Biên
Đài Phát thanh và Truyền hình tổng kết công tác phát thanh - truyền hình năm 2019
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Thị Hoa thăm, chúc Tết nguyên đán Canh Tý trên địa bàn huyện Tuần Giáo
Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên triển khai công tác năm 2020
Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện phương châm: "Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả"
Tỉnh Điện Biên: Tổng kết công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2019
Ngành Tài chính thu vượt dự toán HĐND tỉnh giao