Hoạt động của HĐND tỉnh  

Cần có nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong việc bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc

Cập nhật ngày 28/08/2020 16:36:26 PM - Lượt xem: 46

HĐND - Ngày 26/8, đoàn giám sát của HĐND tỉnh (Tổ số 1) do đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát “Kết quả thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14/10/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh gắn với phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” (Nghị quyết số 24) trên địa bàn huyện Mường Ảng.


Giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện Nghị quyết số 24, huyện Mường Ảng đã tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; bố trí kinh phí để bảo tồn, phục dựng một số lễ hội truyền thống, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn đến nhân dân cũng như du khách trong, ngoài huyện; đồng thời, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho đội ngũ công chức làm công tác văn hóa; chi trả chế độ hỗ trợ cho nghệ nhân đảm bảo đầy đủ, kịp thời; quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần, các hoạt động thể dục thể thao của nhân dân các dân tộc trên địa bàn toàn huyện... Hàng năm, huyện cũng thực hiện tốt công tác xét chọn định kỳ các nghệ nhân đủ điều kiện đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; huyện hiện có 02 nghệ nhân đã được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” và 02 nghệ nhân đang được lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể năm 2021.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết số 24 tại huyện Mường Ảng còn một số tồn tại, hạn chế như: việc kiểm kê, lập hồ sơ khoa học các di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, xây dựng bản văn hóa - du lịch chưa đạt mục tiêu; việc bố trí kinh phí thực hiện Đề án chưa đáp ứng yêu cầu; việc khai thác, phát huy, nâng cao giá trị các di sản văn hóa chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; hầu hết di sản văn hóa chưa phát huy được giá trị phục vụ du lịch; một số hủ tục trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số chậm thay đổi, nhất là ở khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa... Cùng với đó, nhận thức của một bộ phận nhân dân trong việc giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa, di sản văn hóa còn hạn chế, nhất là giới trẻ...

Đoàn giám sát đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 24 của huyện Mường Ảng; đồng thời đề nghị huyện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác văn hóa tại cơ sở; thực hiện tốt việc bảo tồn văn hóa vật thể, phi vật thể từ đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, đáp ứng nhu cầu về văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Đặc biệt trong thời gian tới cấp ủy đảng, chính quyền các cấp huyện Mường Ảng cần có nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong việc bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc.

Trước đó, đoàn giám sát đã làm việc với UBND xã Ảng Tở và đến thăm, kiểm tra thực tế gia đình nghệ nhân Quàng Văn Cá tại bản Tọ Cuông./.

Nguyễn Dung

 

 


Tin liên quan
Thường trực HĐND tỉnh họp đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 14 và xem xét đề xuất dự kiến nội dung trình tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh
Cử tri huyện Mường Ảng đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh
Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh thông qua 19 Nghị quyết
HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV: Bầu bổ sung Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách và Ủy viên UBND tỉnh
HĐND tỉnh tiếp tục đề cao trách nhiệm trước nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ
HĐND tỉnh Điện Biên: Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 14, khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí trình HĐND tỉnh Ban hành Quy định mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Ban Dân tộc HĐND nhất trí trình HĐND tỉnh Ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Ban Pháp chế nhất trí trình HĐND tỉnh ban hành Quy định mức hỗ trợ cho một số đối tượng làm công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh tại thị xã Mường Lay