Hoạt động của HĐND tỉnh  

Thường trực HĐND tỉnh họp đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 14 và xem xét đề xuất dự kiến nội dung trình tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh

Cập nhật ngày 09/08/2020

HĐND - Chiều ngày 07/8, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 8 xem xét các nội dung: đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 của Thường trực HĐND tỉnh; đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh; công tác chuẩn bị và dự kiến các nội dung trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV. Đồng chí Lê Trọng Khôi, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp; dự phiên họp có đồng chí Lò Văn Tiến, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Đài PTTH tỉnh; Phó Trưởng ban các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.


Tham gia vào nội dung các dự thảo, các đại biểu nhất trí đánh giá: Trong tháng 7/2020, hoạt động của Thường trực HĐND đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh uỷ, Nghị quyết của HĐND tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các Ban HĐND tỉnh. Tổ chức thành công kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIV với nhiều đổi mới, HĐND tỉnh đã thông qua 19 Nghị quyết. Các nghị quyết được thông qua đảm bảo đúng quy định của luật, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, có tính khả thi; chỉ đạo các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh tổ chức TXCT để báo cáo kết quả kỳ họp, tuyên truyền nội dung nghị quyết đến cử tri. Trong tháng, đã phối hợp với UBND tỉnh xử lý 03 nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách; công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên, việc tiếp nhận và sử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được thực hiện đúng quy định…

Đối với báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIV, cơ bản các đại biểu nhất trí, đồng thời tham gia ý kiến vào một số vấn đề như: công tác chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp; việc phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp; công tác phối hợp thẩm tra giữa các Ban HĐND tỉnh; trách nhiệm của một số đại biểu, các ngành tham dự kỳ họp; công tác phát thanh, truyền hình trực tiếp tại kỳ họp…

Về đề xuất dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh, các đại biểu cơ bản nhất trí theo đề xuất của Văn phòng HĐND tỉnh. Dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 08-10/12/2020) và xem xét, thông qua 05 nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình, 10 nghị quyết do UBND tỉnh trình và các Báo cáo theo luật định…

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao ý kiến tham gia của các đại biểu tại phiên họp; giao Văn phòng HĐND tỉnh nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các nội dung trình Thường trực HĐND tỉnh ký ban hành theo quy định; phối hợp với các cơ quan liên quan để đảm bảo các điều kiện thực hiện tốt việc phát thanh, truyền hình trực tiếp tại kỳ họp. Đề nghị các Tổ đại biểu HĐND tỉnh khẩn trương tổ chức TXCT sau kỳ họp theo kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh; Ban Dân tộc, Ban Văn hóa - Xã hội tập trung chuẩn bị, tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh giám sát các nội dung theo kế hoạch đề ra. Đối với các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, đề xuất; UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung chuẩn bị các nội dung dự kiến trình kỳ họp đảm bảo thời gian theo quy định./.

Lê Hùng

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Cử tri huyện Mường Ảng đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh
Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh thông qua 19 Nghị quyết
HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV: Bầu bổ sung Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách và Ủy viên UBND tỉnh
HĐND tỉnh tiếp tục đề cao trách nhiệm trước nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ
HĐND tỉnh Điện Biên: Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 14, khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí trình HĐND tỉnh Ban hành Quy định mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Ban Dân tộc HĐND nhất trí trình HĐND tỉnh Ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Ban Pháp chế nhất trí trình HĐND tỉnh ban hành Quy định mức hỗ trợ cho một số đối tượng làm công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh tại thị xã Mường Lay
HĐND tỉnh họp kỳ thứ 13 (bất thường) thông qua 08 nghị quyết về chủ trương đầu tư và công tác nhân sự