Hoạt động của HĐND tỉnh  

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh thông qua 19 Nghị quyết

Cập nhật ngày 16/07/2020 14:27:44 PM - Lượt xem: 26

HĐND - Ngày 15/7, Sau 02 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.


Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận và đánh giá những kết quả đã đạt trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh nhất là trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng của đại dịch Covid-19. HĐND tỉnh cũng đã dành thời gian phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, từ đó HĐND tỉnh thống nhất không điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020 đã được quyết nghị tại Nghị quyết số 131/NQ-HĐND, ngày 06/12/2019 và yêu cầu UBND tỉnh, các ngành, các cấp tập trung cao nhất, với tinh thần quyết liệt; biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thích hợp với tình hình mới để thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020.

Tại phiên thảo luận toàn thể tại hội trường, trên cơ sở báo cáo giải trình, tiếp thu các ý kiến của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu đã tập trung xem xét cho ý kiến vào từng nội dung cụ thể để đi đến thống nhất thông qua các nghị quyết, HĐND tỉnh đã biểu quyết và thông qua 19 Nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình, cụ thể như:

(1) Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh; (2) Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021; (3) Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; (4) Phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đường giao thông vào bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé thuộc Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Si La giai đoạn 2018 - 2025, tỉnh Điện Biên; (5) Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường giao thông Mường Toong - Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé; (6) Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đền thờ liệt Sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ; (7) Ban hành Quy định mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên; (8) Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên; (9) Chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh; (10) Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020; (11) Ban hành chính sách cấp phát miễn phí báo Điện Biên Phủ cho đảng viên 40 năm tuổi Đảng trở lên và Đảng ủy Quân chủng Hải quân; (12) Quy định về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự hưởng lương ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; (13) Quy định số lượng, chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn bản ngành y tế trên địa bàn tỉnh Điện Biên; (14) Kết quả giám sát “Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”; (15) Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị trong đợt tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XIV và trong các đợt tiếp xúc cử tri trước chưa giải quyết dứt điểm và 04 nghị quyết về công tác nhân sự: Nghị quyết miễn nhiệm Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 do thuyên chuyển công tác; miễn nhiệm 03 Ủy viên UBND tỉnh là thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 do thuyên chuyển công tác và nghỉ chế độ theo quy định; đồng thời tiến hành bầu bổ sung Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm cao của các đại biểu, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh; ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc chuẩn bị nội dung và các điều kiện đảm bảo tổ chức thành công kỳ họp, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới:

HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, đánh giá kỹ tình hình hoạt động của từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, của từng thành phần kinh tế để triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020; phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt kết quả cao nhất so với mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết số 131/NQ-HĐND, ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh đã đề ra. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, không chủ quan, lơ là với những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chủ động triển khai các chủ trương, biện pháp, phương án nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các sự kiện lớn của tỉnh trong năm 2020.

Đề nghị các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới trong hoạt động: tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với tinh thần quyết tâm cao, tạo sự bứt phá trên tất cả các ngành, lĩnh vực, từ đó tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, đồng thời tiến hành tra các nội dung trình kỳ họp theo quy định bảo đảm có chất lượng, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Đề nghị các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ các cấp sớm xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, truyền đạt nội dung các nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua đến cử tri và nhân dân nắm rõ chủ trương của tỉnh, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; đồng thời tiếp tục tăng cường giám sát việc chấp hành các chủ trương, chính sách của pháp luật; tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân đối với việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh./.

Lê Hùng

 

 


Tin liên quan
HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV: Bầu bổ sung Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách và Ủy viên UBND tỉnh
HĐND tỉnh tiếp tục đề cao trách nhiệm trước nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ
HĐND tỉnh Điện Biên: Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 14, khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí trình HĐND tỉnh Ban hành Quy định mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Ban Dân tộc HĐND nhất trí trình HĐND tỉnh Ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Ban Pháp chế nhất trí trình HĐND tỉnh ban hành Quy định mức hỗ trợ cho một số đối tượng làm công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh tại thị xã Mường Lay
HĐND tỉnh họp kỳ thứ 13 (bất thường) thông qua 08 nghị quyết về chủ trương đầu tư và công tác nhân sự
Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên
HĐND tỉnh Điện Biên họp trực truyến xem xét, quyết định nội dung có tính cấp bách, tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh