Hoạt động giám sát  

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát về giảm nghèo bền vững tại huyện Điện Biên Đông

Cập nhật ngày 04/09/2018

CTTĐT - Ngày 4/9/2018 Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên Mùa A Vảng đã chủ trì buổi làm việc tại huyện Điện Biên Đông về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2014-2018 theo Nghị Quyết số 76, ngày 24/6/2014 của Quốc hội.


Theo báo cáo của UBND huyện Điện Biên Đông, giai đoạn 2014 - 2018 huyện đã triển khai, thực hiện cơ bản đồng bộ các chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện;  tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn giảm nghèo đạt trên 73%; các vấn đề về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, y tế, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động… từng bước được quan tâm giải quyết, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình nghèo; đã lồng ghép các chính sách, nguồn lực trong công tác gảm nghèo; thu nhập bình quân của hộ nghèo đã tăng từ 5,9 triệu đồng/người/năm cuối năm 2015 lên 7,3 triệu đồng/người/năm vào cuối năm 2017. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5,06%, năm 2017 còn 60,76%; nguyên nhân chủ yếu do huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao, nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo chưa đáp ứng được yêu cầu; một bộ phận nhân dân còn trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, chưa nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Các thành viên Đoàn giám sát cho rằng, với đặc thù của huyện miền núi đặc biệt khó khăn, được thụ hưởng chính sách giảm nghèo theo Nghị quyết 30a, Chương trình 135, Chương trình xây dựng nông thôn mới và nhiều chương trình, chính sách giảm nghèo khác, huyện Điện Biên Đông đã có nhiều nỗ lực, cố gắn trong triển khai, thực hiện. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao; chưa xây dựng được nhiều các mô hình điển hình trong công tác giảm nghèo; chưa thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ…

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã ghi nhận kiến nghị về: Chuyển chính sách hỗ trợ tiền điện đối với hộ nghèo và hộ chính sách xã hội sang đầu tư vào hệ thống cơ sở hạ tầng lưới điện cho các xã, bản chưa có điện lưới quốc gia; tích hợp các chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; tích hợp chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào nghèo và hộ nghèo theo Quyết định 755 với Quyết định 2085 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020; tăng định mức khoanh nuôi, bảo vệ rừng./.

Hoa Huyền

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát về giảm nghèo bền vững tại huyện Mường Chà
Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững tại huyện Mường Nhé: Mục tiêu giảm nghèo khó đạt được theo Nghị quyết của Quốc hội
Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát thực địa khu rừng đặc dụng bị chặt phá tại xã Pá Khoang, huyện Điện Biên
Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh giám sát tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường cho người bị oan
Tuần Giáo cần tăng cường thanh tra, kiểm tra tiến độ thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công
Giám sát tình hình thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Mường Ảng
Đoàn ĐBQH giám sát việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công
Giám sát thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công tại C. ty TNHH Xây dựng và Cấp nước Điện Biên
Giám sát việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công
Kế hoạch giám sát Việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015