Hoạt động của HĐND tỉnh  

Khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Điện Biên Khóa XIV

Cập nhật ngày 07/12/2017

CTTĐT- Sáng nay (7/12), HĐND tỉnh khóa XIV đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7, tại phòng họp số 2, trụ sở UBND tỉnh. Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Muôn. Toàn văn như sau:


 

 

Kính thưa đồng chí Trần Văn Sơn, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thưa các vị đại biểu khách mời và toàn thể các đồng chí dự kỳ họp.

Hôm nay, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV khai mạc trọng thể kỳ họp thứ bảy, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, các vị khách quý và xin gửi đến các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể các vị khách mời lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc kỳ họp thành công tốt đẹp!

Kính thưa các vị đại biểu.

Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV được tiến hành vào thời điểm chuẩn bị kết thúc năm 2017. Các cấp, các ngành đang phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017 và đang tích cực chuẩn bị thực hiện các nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; quan hệ đối ngoại, hợp tác, hội nhập quốc tế thu được những kết quả tốt đẹp, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên …

Trong tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của UBND tỉnh; tinh thần chủ động, nỗ lực của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng, có chuyển biến rõ nét, thực chất; 30/35 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,09% (vượt kế hoạch đề ra), thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tiếp tục tăng và vượt dự toán; tình hình chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm vẫn chưa bền vững; tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân các dự án thuộc kế hoạch vốn 2017 và kế hoạch 2016 được kéo dài sang năm 2017 chậm; tỷ lệ hộ nghèo tuy giảm nhanh nhưng nguy cơ tái nghèo cao; công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của một cơ quan, đơn vị chưa kịp thời, chưa quyết liệt ... Vì vậy, đòi hỏi các cấp, các ngành, Mặt trật Tổ quốc, các Đoàn thể, Doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, tạo thế và lực cho năm 2018 và chặng đường phát triển tiếp theo.

Kính thưa các vị đại biểu.

Kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định những nội dung quan trọng sau:

Thứ nhất: xem xét báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2017; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018; quyết toán ngân sách địa phương năm 2016; rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 – 2020.

Thứ hai: xem xét thông qua 18 Nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình về: Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018; Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2018; Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016;  Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018; Thông qua Dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018; Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018; Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù năm 2018; Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình  nghèo đa chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế); Quy định nội dung chi, mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh; Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020; Quy định mức hỗ trợ một số nội dung sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phán ánh; Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị; Phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương, giai đoạn 2017- 2020; Quy định về thời gian gửi báo cáo, mẫu biểu đảm bảo lập kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương các cấp; Chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2018; Thông qua điều chỉnh phương án phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách nhà nước năm 2018.

Thứ ba: Nghe Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp; đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

Thứ tư: HĐND tỉnh sẽ tiến hành phiên họp chất vấn và trả lời chất theo quy định của pháp luật; xem xét báo cáo và Dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát "Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 và Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015 - 2016 và năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên"; kết quả giám sát và Dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc trước và sau kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV.

Xem xét báo cáo công tác năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và một số báo cáo chuyên đề khác.

Kính thưa các vị đại biểu.

Kỳ họp thứ 7 diễn ra trong 03 ngày với khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng. Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo trình tự, thủ tục, thể thức theo quy định của pháp luật; quyết định chế độ, chính sách phải phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh. Để đạt được điều đó, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, sâu, kỹ để có những ý kiến đóng góp sát, đúng, đảm bảo chất lượng vào từng nội dung, từ đó có cơ sở để biểu quyết thông qua. Đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các Sở, ban, ngành xác định trách nhiệm, nghiên cứu, giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu HĐND quan tâm, thảo luận, chất vấn tại kỳ họp, đáp ứng sự mong đợi, tin tưởng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Với ý nghĩa quan trọng đó, tôi xin tuyên bố Khai mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí và các vị  đại biểu!

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
HĐND tỉnh giám sát tại huyện Điện Biên Đông, Mường nhé
Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên Hội thảo với Đoàn ĐBQH khu vực IV, khu vực VI và HĐND các tỉnh Luông Pha Bang, U Đôm Xay, nước CHDCND Lào
HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 6 (chuyên đề)
Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Bế mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV
HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV: Tổ chức kỳ họp thứ 5
Sôi nổi phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh
Khai mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Điện Biên Khóa XIV
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Muôn dự Hội thảo do Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào tổ chức tại tỉnh Sơn La
Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 6