Ban VH - XH  

Ban VHXH - HĐND tỉnh giám sát “Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2010 - 2016”

Cập nhật ngày 05/10/2017

CTTĐT - Từ ngày 27-02/10, Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Nhữ Văn Quảng - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban VHXH - HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát “Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2010 - 2016”.


Ban VH-XH HĐND tỉnh giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Điện Biên

Báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho thấy: tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 3 doanh nghiệp hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông, gồm: VNPT Điện Biên, Viettel Điện Biên và FPT chi nhánh Điện Biên. Hiện các đơn vị đang cung cấp dịch vụ đường truyền internet cho trên 200 điểm truy cập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh. Về kinh doanh karaoke hiện có 107 cơ sở, 1 cơ sở kinh doanh vũ trường; 142 cơ sở lưu trú du lịch với 2.132 phòng (trong đó, 1 khách sạn 4 sao, 1 khu du lịch sinh thái đạt tiêu chuẩn 3 sao, 16 khách sạn đạt từ 1 đến 2 sao; 51 nhà nghỉ đủ tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch).

Giám sát thực tế tại một số điểm kinh doanh, nhà nghỉ lưu trú, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử, kinh doanh karaoke và làm việc với UBND huyện Tuần Giáo và thành phố Điện Biên Phủ cho thấy: Việc thực hiện các chính sách pháp luật về kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực văn hóa từ năm 2010 - 2016 đã được các cơ sở chấp hành nghiêm túc, đảm bảo điều kiện kinh doanh về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, chấp hành giờ giấc hoạt động theo đúng quy định, góp phần phục vụ nhu cầu của nhân dân và khách du lịch tại địa phương…

Đoàn giám sát ban VH-XH HĐND tỉnh giám sát thực tế tại cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ

Thông qua các buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát đã thảo luận và đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước về các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, kinh doanh dịch vụ lưu trú; việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh; điều chỉnh quy hoạch, cấp phép cho các cơ sở karaoke, trò chơi điện tử, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị, địa phương trong công tác quản lý về kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực văn hóa; tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của các đơn vị và đề nghị: Các đơn vị cần tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quản lý về kinh doanh có điều kiện về lĩnh vực văn hóa; đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở lưu trú, quán internet công cộng; áp dụng công nghệ thông tin vào đăng ký thông tin lưu trú; nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả trong công tác phòng cháy, chữa cháy./.

Quốc Văn

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các Báo cáo, Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 05, HĐND tỉnh khóa XIV
Giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri
Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại Bảo hiểm xã hội tỉnh
Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh giám sát tại Bảo hiểm xã hội huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát chuyên đề
Ban Văn hóa - Xã hội giám sát chuyên đề: Kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 272/NQ-HĐND ngày 24/5/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khảo sát tại một số đơn vị
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2
Báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 151/2008/QNHĐND, ngày 12/12/2008 của HĐND về việc quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008 - 2015, định hướng đến năm 2020