Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII  

Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII

Cập nhật ngày 17/10/2014 17:23:56 PM - Lượt xem: 37

Ông NGUYỄN QUỐC TUÂN
Năm sinh:1955
Quê quán: Xã Minh Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Dân tộc: Kinh
Đại học sư phạm Hóa, Cao cấp lý luận chính trị
Nơi ứng cử: Huyện Điện Biên
Điện thoại:

 


Tin liên quan
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII