Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII  

Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII

Cập nhật ngày 17/10/2014 17:23:14 PM - Lượt xem: 32

Ông NGUYỄN THANH TÙNG
Năm sinh: 1954
Quê quán: Xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Dân tộc: Kinh
Đại học Luật, Cao cấp lý luận chính trị  
Nơi ứng cử: Thành phố Điện Biên Phủ
Điện thoại:

 


Tin liên quan
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII