Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII  

Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII

Cập nhật ngày 17/10/2014 17:20:33 PM - Lượt xem: 36

Ông QUÀNG VĂN THỦY
Năm sinh: 1983
Quê quán: Xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
Dân tộc: Thái
Trung cấp Y
Đội Y tế dự phòng Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo
Nơi ứng cử: Huyện Tuần Giáo
Điện thoại:

 


Tin liên quan
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII