Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII  

Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII

Cập nhật ngày 17/10/2014

Ông LƯƠNG MAI SAO
Năm sinh:1961
Quê quán: Xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo
Dân tộc: Thái
Đại học Luật, Cao cấp lý luận chính trị
Ủy viên BCH Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh
Phó ban Dân tộc
Nơi ứng cử: Huyện Tuần Giáo
Điện thoại:

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII