Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII  

Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII

Cập nhật ngày 17/10/2014

Ông LƯỜNG VĂN THƯỢNG
Năm sinh:1981
Quê quán: Xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông
Dân tộc: Xinh Mun
Sơ cấp Trình sát phản gián
Thượng úy, Công an huyện Điện Biên Đông
Thành viên Ban Pháp chế
Nơi ứng cử: Huyện Điện Biên Đông
Điện thoại:

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII