Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII  

Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII

Cập nhật ngày 17/10/2014 17:19:16 PM - Lượt xem: 34

Ông HÙ VĂN THƠINăm sinh: 1967
Quê quán: Xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé
Dân tộc: Cống
Trung cấp Hành chính Nhà nước, Trung cấp lý luận chính trị
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé
Nơi ứng cử: Huyện Mường Nhé
Điện thoại:

 


Tin liên quan
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII