Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII  

Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII

Cập nhật ngày 17/10/2014 17:15:20 PM - Lượt xem: 30

Ông MÙA A SƠN
Năm sinh: 1964
Quê quán: Xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa
Dân tộc: Mông
Đại học Luật, Cao cấp lý luận chính trị
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Nơi ứng cử: Thành phố Điện Biên Phủ
Điện thoại:
 

 


Tin liên quan
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII