Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII  

Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII

Cập nhật ngày 17/10/2014

Ông LÒ VĂN TIẾN
Năm sinh: 1969
Quê quán: Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Dân tộc: Thái
Đại học Quản lý kinh tế lao động, Cao cấp lý luận chính trị
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên
Nơi ứng cử: Huyện Tủa Chùa
Điện thoại:

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII