Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII  

Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII

Cập nhật ngày 17/10/2014 17:13:54 PM - Lượt xem: 26

Ông LẦU NỎ SA
Năm sinh:1956
Quê quán: Xã Phú Nhi, huyện Điện Biên Đông
Dân tộc: Mông
Trung cấp Y, Cao cấp lý luận chính trị
Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh 
Nơi ứng cử: Huyện Điện Biên Đông
Điện thoại:

 


Tin liên quan
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII