Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII  

Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII

Cập nhật ngày 17/10/2014

Bà LÒ THỊ MINH PHƯỢNG
Năm sinh:1972
Quê quán: Xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
Dân tộc: Thái
Đại học Luật, Cao cấp lý luận chính trị
Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy thị xã Mường Lay
Nơi ứng cử: Thành phố Điện Biên Phủ
Điện thoại:

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII